Veselīga dzīves veida diena 31.08.2019. plkst. 11.00-17.00.


Veselīgas dzīves veida dienas ietvaros norisināsies virkne informātīvu un veselību veicinošu praktisku aktivitāšu dažādiem vecumiem. Pasākuma ietvaros sniegšu psiholoģiskās konsultācijas. Mani varēs satikt Veselības stacijā. Interesentiem dalība pasākumā ir bez maksas.


Seminārs "Pusaudžu depresija: psihosociālie riski, pazīmes, palīdzība"

Pusaudžu vecumposms ir viens no sensitīvākajiem vecumposmiem cilvēka dzīvē. Tieši pusaudžu vecumposmā attīstās daudzas psihiskās saslimšanas, tostarp depresija, kas nozīmīgi negatīvi ietekmē pusaudža dzīves kvalitāti, daudzās jomās, arī akadēmiskos sasniegumus, sociālos kontaktus u.c. Zinātnē joprojām tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, kas veicina depresijas attīstīšanos, kas ir efektīvākie palīdzības veidi. Bez bioloģiskajiem riska faktoriem, kuriem ir nozīmīga loma, tiek plaši diskutēts arī par psihosociālajiem riskiem. Tāpat tiek vērsta uzmanība uz to, cik svarīgi līdzcilvēkiem būt vērīgiem un zinošiem, lai laikus pamanītu pusaudža uzvedībā un emocionālajās reakcijās depresijas iezīmes, jo laikā atpazītas grūtības nozīmē arī ātrākas palīdzības iespējas, iespējamu postošu seku (t.sk. suicīda) novēršanu.
Pirmajā tikšanās reizē runāsim par to, kas ir pusaudžu depresijai raksturīgās iezīmes, kā tās var novērot ikdienas saskarsmē ar pusaudzi, kā arī par psihosociālajiem riska faktoriem, izejot no zinātnes (semināra tēma vienlaikus arī lektores zinātniskās disertācijas tēma) un lektores darba prakses.

Otrajā tikšanās reizē runāsim, kā preventīvi mazināt pusaudžu depresijas psihosociālos riskus, kā veicināt pusaudža psihisko veselību, kā arī par palīdzības iespējām pusaudzim, kuram ir depresija.

Vadītāja: Kognitīvi biheiviorālā terapeite (apmācībā), klīniskā psiholoģe, Latvijas Universitātes psiholoģijas studiju programmas doktorante, Mg. psych. Inese Elsiņa (vairāk info www.ineseelsina.lv)

Laiks: Pirmā semināra daļa 29.03 plkst. 18.30 -20.30. Otrā semināra daļa 05.04 plkst. 18.30-20.30.

Vieta: Rīga, Brīvības gatve 197a, 2. stāvs

Dalībnieku skaits: līdz 10

Semināra maksa: 40 eiro par abām semināra daļām. Iekļautas kafijas pauzes, izdales materiāli.

Reģistrēšanās: Iepriekšējā pieteikšanās ir obligāta, jo vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties iespējams, rakstot epastu: inese@ineseelsina.lv vai zvanot par tālruni 26451980 līdz 25.03.


Sevis apzināšanās: izjūtu un vajadzību kartiņas.

Žirafe ir simbols cilvēka prasmei būt kontaktā ar savām un citu cilvēku izjūtām un vajadzībām. Šo simbolu ir ieviesis Nevardarbīgās komunikācijas (nonviolent communication) idejas pamatlicējs ASV psihologs un pasaulē atzītais konfliktu mediators Maršals Rozenbergs.

Kāpēc šāda prasme ir nepieciešama? Cilvēka psiholoģiskā un pat fiziskā labizjūta nereti ir cieši saistīta ar to, vai un cik veiksmīgi mēs spējam atpazīt, nosaukt savas izjūtas, runāt par savu emocionālo pieredzi. Savukārt vajadzības ir savā ziņā mūsu dzīves labizjūtas mēraukla. Ja mēs spējam apzināties un piepildīt savas vajadzības, jūtamies precīgi, apmierināti, laimīgi utt. Un otrādi, ja mēs nespējam apmierināt savas vajadzības, jūtamies aizkaitināti, dusmīgi, nobijušies, bēdīgi utt. Nepatīkamas izjūtas ir kā sarkanas signāla lampiņas, kas brīdina par nepiepildītām vajadzībām. Būt kontaktā ar savām izjūtām un vajadzībām ir arī ceļš uz empātiju un veiksmīgu attiecību veidošanu ar citiem.

Nereti mēs aprobežojamies ar „Es jūtos labi, slikti, normāli”. Tāpat lielākoties spējam apzināties un nosaukt savas pamatvajadzības (atpūta, ēdiens u.c.). Taču izjūtu un vajadzību pasaule ir ievērojami bagātāka.

Žirafu kartīšu komplektā ir kvalitatīvas, vizuāli rotaļīgas, krāsainas un saistošas 29 vajadzību (zilas) un 20 izjūtu (zaļas) kartiņas. Tās var izmantot dažādu jomu speciālisti (psihologi, sociālie pedagogi, pedagogi u.c.) individuālajā un grupu darbā gan ar pieaugušajiem, gan ar bērniem. Tas ir lielisks bērna emocionālās audzināšanas palīgmateriāls arī vecākiem, ko var dažādos bērnam saistošos veidos iekļaut spēlēs un rotaļās.

Kartiņas ir pieejamas latviešu un itāļu valodās, drīzumā – arī krievu valodā.

Kartīšu komplekta (49 gb.) cena ir 25 eiro.

Tās ir iespējams saņemt vai nu klātienē, iepriekš vienojoties par tikšanos, vai arī pa pastu (pasta izdevumus sedz pasūtītājs).


Lai noderīgi un priecīgi!

Kartiņu autores:

Inese Elsiņa, psiholoģe

Tālr.: 26451980 E-pasts: inese@ineseelsina.lv

Aiva Elsiņa, mūziķe, māksliniece

E-pasts: aiva@aivatheflutist.com


© 2015

 .