Sevis apzināšanās: izjūtu un vajadzību kartiņas.

Žirafe ir simbols cilvēka prasmei būt kontaktā ar savām un citu cilvēku izjūtām un vajadzībām. Šo simbolu ir ieviesis Nevardarbīgās komunikācijas (nonviolent communication) idejas pamatlicējs ASV psihologs un pasaulē atzītais konfliktu mediators Maršals Rozenbergs.

Kāpēc šāda prasme ir nepieciešama? Cilvēka psiholoģiskā un pat fiziskā labizjūta nereti ir cieši saistīta ar to, vai un cik veiksmīgi mēs spējam atpazīt, nosaukt savas izjūtas, runāt par savu emocionālo pieredzi. Savukārt vajadzības ir savā ziņā mūsu dzīves labizjūtas mēraukla. Ja mēs spējam apzināties un piepildīt savas vajadzības, jūtamies precīgi, apmierināti, laimīgi utt. Un otrādi, ja mēs nespējam apmierināt savas vajadzības, jūtamies aizkaitināti, dusmīgi, nobijušies, bēdīgi utt. Nepatīkamas izjūtas ir kā sarkanas signāla lampiņas, kas brīdina par nepiepildītām vajadzībām. Būt kontaktā ar savām izjūtām un vajadzībām ir arī ceļš uz empātiju un veiksmīgu attiecību veidošanu ar citiem.

Nereti mēs aprobežojamies ar „Es jūtos labi, slikti, normāli”. Tāpat lielākoties spējam apzināties un nosaukt savas pamatvajadzības (atpūta, ēdiens u.c.). Taču izjūtu un vajadzību pasaule ir ievērojami bagātāka.

Žirafu kartīšu komplektā ir kvalitatīvas, vizuāli rotaļīgas, krāsainas un saistošas 29 vajadzību (zilas) un 20 izjūtu (zaļas) kartiņas. Tās var izmantot dažādu jomu speciālisti (psihologi, sociālie pedagogi, pedagogi u.c.) individuālajā un grupu darbā gan ar pieaugušajiem, gan ar bērniem. Tas ir lielisks bērna emocionālās audzināšanas palīgmateriāls arī vecākiem, ko var dažādos bērnam saistošos veidos iekļaut spēlēs un rotaļās.

Kartiņas ir pieejamas latviešu un itāļu valodās, drīzumā – arī krievu valodā.

Kartīšu komplekta (49 gb.) cena ir 25 eiro.

Tās ir iespējams saņemt vai nu klātienē, iepriekš vienojoties par tikšanos, vai arī pa pastu (pasta izdevumus sedz pasūtītājs).


Lai noderīgi un priecīgi!

Kartiņu autores:

Inese Elsiņa, psiholoģe

Tālr.: 26451980 E-pasts: inese@ineseelsina.lv

Aiva Elsiņa, mūziķe, māksliniece

E-pasts: aiva@aivatheflutist.com


 .