Grupu nodarbības

Kas tās ir? 

Grupu nodarbības ir viens no psiholoģiskās palīdzības veidiem. Grupu nodarbībās parasti piedalās 8-10 cilvēki, kurus vieno interese par kādu noteiktu kopīgu tēmu. Salīdzinot ar individuālajām konsultācijām, grupu nodarbībām ir gan savas priekšrocības, gan arī atsevišķi trūkumi. Pie priekšrocībām var minēt to, ka grupa tās dalībniekam var būt nozīmīgs resurss: dalībnieks grupā var sastapt cilvēkus ar līdzīgām grūtībām, rast atbalstu un sapratni, iedrošinājumu no citiem grupas dalībniekiem, justies piederīgs, mazināt sociālo izolētību. Grupa sniedz iespēju citu acīm paskatīties uz sevi un savām problēmām, t.i., iegūt citus skatu punktus, perspektīvas, risinājumus. Grupā ir iespēja dziļāk iepazīt savu saskarsmes stilu ar citiem cilvēkiem, apmainīties ar savu dzīves pieredzi un grūtību risināšanas stratēģijām. Pie trūkumiem var minēt to, ka grupā nevar iztirzāt savu problēmu ilgi un padziļināti, kā to var darīt individuālajās konsultācijās, jo vienmēr ir jārēķinās ar citu dalībnieku vajadzību izteikties. Taču dalība grupā var sniegt būtisku impulsu apzināties un risināt padziļinātāk aktuālos jautājumus. Grupas vadītājs rūpējas par drošu un cieņpilnu vidi grupā, palīdzot dalībniekiem savstarpēji izprast un vienoties par konfidencialitātes ievērošanu, kā arī citiem būtiskiem noteikumiem, lai katrs dalībnieks grupā varētu justies droši.

Pagaidām aktuālo grupu nodarbību piedāvājuma nav

 .