Atbalsta grupa vecākiem, kuri bērnus audzina vieni vai atsevišķi no otra vecāka

Ģimenes mēdz būt dažādas. 35% bērnu Latvijā aug ģimenēs, kurās ir viens vecāks vai vecāki nedzīvo kopā (CSP dati). Vecāki, kuri bērnus audzina vieni vai atsevišķi no otra vecāka, sastopas ar papildus izaicinājumiem, kas ir saistīti gan ar bērna audzināšanu, gan ar savas dzīves veidošanu citādā veidā un kvalitātē. Nereti aktuāli kļūst jautājumi: kā nodrošināt bērnam pilnvērtīgu attīstību un kompensēt ikdienā otra vecāka trūkumu, kā rast spēku un laiku sev, kā veidot un uzturēt kontaktu ar otru bērna vecāku u.c.

Atbalsta grupā vecākiem ir iespēja dalīties pieredzē un saņemt grupas un speciālista atbalstu, lai rastu resursus sevī, apkārtējos un radītu drošu un labvēlīgu vidi sev un bērniem.

Atbalsta nodarbību tēmas:

 1. Kā saprast un atbalstīt savu bērnu?

  Pētījumi liecina, ka bērniem viena vecāka ģimenēs biežāk ir emocionālas un uzvedības grūtības. Tomēr tas nav neizbēgami. Lielākā daļa bērnu, kas izaug viena vecāka ģimenēs, ir veiksmīgi un spēj būt tuvās attiecībās, veidot ģimeni un parūpēties par savu labklājību. Atbalsta grupā izzināsim, kā saprast un atbalstīt bērna vajadzības, pārvērst izaicinājumus un riskus par resursiem un spēka avotu.

  Nodarbību laikā tiks aktualizēti sekojoši jautājumi:

  Psiholoģiski veselīgas vides pamatelementi- pieņemšana, vadība, sapratne, stabilitāte un beznosacījuma mīlestība;
  Ģimenes stāsts, kas iedrošina un dod spēku;
  Kā palīdzēt bērnam pieņemt un izpaust smagas jūtas;
  Kā stiprināt bērna dzīves spēku, lai grūtības stiprina, nevis gremdē;
  Kā sadarboties ar otru bērna vecāku jautājumos, kas saistīti ar bērna audzināšanu, un iesaistīt citus tuvos cilvēkus.

 2. Kā parūpēties par sevi, savu pašsajūtu?

  Vecāki, kuri audzina bērnu vieni daudz lielākā mērā nekā vecāki, kuri audzina bērnu ar partneri, ir pakļauti stresam, nomāktībai, vainas izjūtai, emocionālam un fiziskam izsīkumam, kas savukārt var radīt problēmas attiecībās ar bērnu un citiem cilvēkiem. Ir dažas vienkāršas lietas, ko var darīt, lai palīdzētu sev ikdienas rūpēs nepazaudēt savu būtību un saglabāt labu garīgo un fizisko veselību.

  Nodarbību laikā tiks aktualizēti sekojoši jautājumi:

  Savu pamatvajadzību (miega pilnvērtīga uztura, fizisko aktivitāšu u.c.) apzināšanās un nodrošināšana;
  Ikdienas laika plānošana, prioritāšu nospraušana;
  Bērna iesaistīšana ikdienas pienākumos;
  Atbalsta tīkla veidošana;
  Paņēmieni stresa mazināšanai;

 3. Kā veidot drošas un cieņpilnas vecāku attiecības turpmāk?

  Bieži vien sievietēm un vīriešiem, kuri ir šķīrušies vai kuriem nav iespēju dzīvot kopā ar otru, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir veseliem un apmierinātiem iziet no pāra attiecībām un izveidot konstruktīvas un uz sadarbību vērstas vecāku attiecības. Nodarbību laikā dalībniekiem būs iespēja palūkoties uz savu esošo un no izcelsmes ģimenes gūto pieredzi un attieksmi pret konfliktu. Mēģināsim atklāt jaunas iespējas produktīvai un uz abu pušu vajadzībām vērstai komunikācijai un konfliktu risināšanai.

  Nodarbību laikā tiks aktualizēti sekojoši jautājumi:

  Kādi ir biežāk izplatītie komunikācijas stili un kurš no tiem ir tieši man raksturīgs?Kas ir konflikts – kā tas aug un attīstās?
  Kādas ir tipiskākās konfliktu risināšanas stratēģijas? Kāda ir mana no ģimenes gūtā pieredze konfliktu risināšanā? Kāda ir mana personiskā attieksme pret konfliktu?
  Ko darīt ar emocijām konfliktā?
  Ko es varu darīt, lai konflikts no problēmas pārvērstos iespējā?

Atbalsta grupas datumiem un laikiem seko līdzi sadaļā Aktuāli. Ja norises datumi un laiks nav izsludināts, ir iespējams pieteikties interesentu sarakstā. Šie pieteikumi tiks ņemti vērā, plānojot atbalsta grupu uz priekšu.

Atbalsta grupā ir plānots iekļaut 8 - 10 dalībniekus. Tās ir 8 tikšanās reizes, katras nodarbības ilgums ir 2 stundas. Pieteikties ir iespējams, aizpildot Pieteikuma formu vai arī rakstot uz e-pastu inese@ineseelsina.lv. Vairāk informācijas var iegūt, zvanot pa tālruni 26451980.

© 2015

 .