Psiholoģiskais darbs ar bērniem

Tāpat kā pieaugušo, arī bērnu dzīve ir dažādu notikumu pilna - bērnudārza vai skolas gaitu uzsākšana, vecāku šķiršanās vai arī dažādi citi ģimenes notikumi, kāda tuvinieka vai mīļa mājdzīvnieka nāve, pārcelšanās uz citu dzīvesvietu, brālīša vai māsiņas ienākšana ģimenē, attiecību veidošana ar vienaudžiem, kas ne vienmēr un ne visiem bērniem rit gludi, arī bērna attīstība konkrētajā vecumposmā, t.s. vecumposma krīzes, nereti arī paša bērna vai kāda tuvinieka īslaicīga vai arī nopietnāka saslimšana, - ir pilni izaicinājumu. Šie un vēl daudzi citi dzīves notikumi pieaugušajiem var šķist pašsaprotami un likt domāt "gan (bērns) jau tiks galā". Vai arī dzīves steigā nemaz neiedomāties par to - kā tad konkrēto situāciju redz bērns, kā viņš jūtas tajā? Nereti bērns neapzināti sniedz dažādus signālus, kā palīgā saucienu, ka viņam ir nepieciešama palīdzība - fizioloģiskā līmenī tā varētu būt bieža un nereti ilgstoša, nopietna slimošana, nemierīgs miegs, enurēze vai enkoporēze, ēšanas paradumu krasa un uzkrītoša maiņa u.c. izpausmes, uzvedības līmenī tā varētu būt agresīva vai tieši pretēji atturīga uzvedība, bērns noslēdzas sevī, bērns zog u.c. izpausmes, un emocionālajā līmenī tās var būt biežas garastāvokļu maiņas, bailes, nemiers u.c. Bērns var izdzīvot virkni izjūtu, kuras viņš neapzinās, neverbalizē, neizpauž, taču kuras nekur nepazūd, tās "dara savu darbu" un rod izpausmi gan minētajos, gan citos veidos. 

Kā tas notiek?

Profesionālais psihologs skatās uz bērna problēmu "bērna acīm", un strādā ar viņu tam saprotamā valodā - ar mazākiem bērniem, izmantojot spēles,  rotaļas, dažādas radošas aktivitātes, bet ar pusaudžiem, veicinot arī sarunu. Psihologs sniedz atbalstu bērnam, palīdz iepazīt sevi, savas izjūtas, tās paust, izprast arī citus, tikt galā ar dažādām viņu satraucošām situācijām. Arī vecākiem psihologs palīdz saskatīt problēmas būtību, tās iespējamos cēloņus un rast risinājumus.

Pirmās viena līdz divas tikšanās ir ar bērna vecāku (-iem), kurš (-i) izklāsta bērna problēmu un sniedz psihologam informāciju, kas ir nepieciešama problēmas padziļinātākai izpētei. Turpmākajās tikšanās reizēs darbs noris ar bērnu, periodiski sniedzot atgriezenisko saiti arī vecākiem.

Iespēja iesaistīties arī vecākiem un aprūpētājiem

Esmu ieguvusi Marte Meo praktiķa sertifikātu un Teraspēles (Theraplay®) 1. līmeņa sertifikātu, kas sniedz iespējas savā darbā izmantot šo terapijas pieeju elementus. Zinātniskajā un praktiskajā psiholoģijā ir pierādījies, ka efektīvākus rezultātus var sasniegt, ja psiholoģiskais darbs norit ne tikai ar pašu bērnu, bet arī ar vecākiem. Abas metodes ir vērstas uz saiknes starp bērnu un vecāku atjaunošanu vai stiprināšanu.

Marte Meo - (paša spēkiem – latīņu val.) metodi ir izveidojusi un attīstījusi Maria Aarts no Nīderlandes, un šī metode ir ieguvusi plašu popularitāti daudzās pasaules valstīs. Tā ir attīstību atbalstoša programma ikdienas komunikācijā (G. Bušs). Tiek filmēta kāda ikdienas situācija, kurā ir iesaistīti bērns un vecāks vai aprūpētājs. Video tiek skatīts kopā klātienē, speciālists parāda un paskaidro, ko vecāks var darīt bērnam, lai viņš veiksmīgi sasniegtu nākamo attīstības stadiju soli pa solim, sniedz informāciju par bērna attīstību un viņam nepieciešamo saskarsmē ar pieaugušo. Marte Meo ir virzīts uz resursiem komunikācijā, talantu, prasmju attīstību (www.martemeo.com). Tā ir absolūti individuāla pieeja klientam un viņa situācijai.

Teraspēle - bērna un ģimenes terapijas metode, kas radusies 20. gs. 60.- ajos gados ASV, Čikāgā. Terapeitiskās spēles centrā ir bērnu un vecāku attiecības. Atšķirībā no citām bērnu terapijām, teraspēlē piedalās arī vecāki, kas sniedz iespēju iegūto pieredzi ienest ikdienas dzīvē. Teraspēles mērķis ir veicināt un stiprināt piesaisti, uzticēšanos, pašapziņu,  kā arī sekmēt, lai bērns iesaistītos un justos droši attiecībās ar citiem cilvēkiem. Ja saikne starp bērnu un vecāku kādu iemeslu dēļ ir pārtrūkusi, ar teraspēles palīdzību tiek strādāts pie tā, lai to atjaunotu. Ja saikne starp bērnu un vecāku ir vājinājusies, tad teraspēlē tā tiek nostiprināta. Teraspēle kalpo arī kā preventīva programma, lai stiprinātu vecāku - bērnu attiecības dažādās riska un stresa situācijās. Teraspēle veicina to, lai bērns pats spētu sevi uztvert kā īpašu un spējīgu, citus - kā uzticamus un pasauli - kā drošu un priecīgu. Teraspēles laikā netiek runāts, bet tiek darīts - proti, tā ir emocionāli saskaņota, aktīva, iesaistoša spēle (rotaļāšanās), kuras laikā gādīgs pieskāriens ir savstarpējas sadarbības būtiska sastāvdaļa. Fokuss ir nevis uz to, kas ir noticis pagātnē, bet gan uz "šeit un tagad". Vecāki tiek aktīvi iesaistīti terapeitiskajā darbā, lai veicinātu viņus mājās izmantot jaunos interakcijas veidus ar bērniem. 

 .