Smilšu spēles terapija bērniem 
Ne viss, kas prasās būt pasakāms ir nosaucams vārdā… K.G.Jungs uzskata, ka mūsu psihe priekšstatu par pasauli vispirms veido simbolos un tikai tad var parādīties vārdi, kuros tos nosaukt. “Attēli satur simbolus, un cilvēkam piemīt spējas veidot simbolus. Tur, kur pilnībā atsakās racionālā valoda, cilvēks ar mākslinieciskiem līdzekļiem spēj izveidot kriptogrammas – dvēseles stāvokļa vēstījumus, kas vēl nekad nav noformulēti jēdzienos. Tāpat kā sapņi, smilšu spēle ar tās simboliem atklāj cilvēkam pirmsrunas un neverbālos piedzīvojumus un saturu, kas, terapeita piesardzīgi izteikts vārdos, paplašina viņa apziņas un darbības līmeņus.” Linde fon Keizerlinka

Smilšu spēle dod iespēju attēlot savas izjūtas un pārdzīvojumus, izmantojot terapeita miniatūro figūru kolekciju un tādejādi paust to savu psihes saturu, kurš tobrīd vēl nav nosaucams vārdos. Atbrīvojoties spēlē, kognitīvi loģiskais prāts uz laiku tiek atlikts malā, dodot vietu pirmatnējiem, mazāk diferenciētiem un neapzinātiem psihes aspektiem. Tāpēc smilšu spēles līdzīgi sapņiem tiek uzskatītas par vienu no tiešākajiem mēdijiem saziņā ar zemapziņu. Tādējādi psihes neapzinātie aspekti kļūst vairāk pieejami, kas aktivizē psihes pašdziedinošos mehānismus, kuri palīdz mainīt attieksmi pret problēmām un rast jaunus kompromisus un/vai risinājumus.

Vēl arī šī procesa gaitā tiek atsegti mazāk apzinātie un nerealizētie klienta personības aspekti, kuri var tikt apzināti un integrēti, tādējādi paplašinot priekšstatu par savu “Es” un vairojot iekšējā līdzsvara un pilnības sajūtu.

Smilšu spēles terapija bērniem var tikt izmantota, sākot no 4 gadu vecuma.
Smilšu spēles laikā bērns var izteikt to, ko viņš jūt un pārdzīvo, taču nespēj izteikt vārdos. Ar spēles palīdzību viņa pieredze var tikt sadzirdēta un saprasta. Bērns izveido pasauli smilšu kastē un pārrunā to ar terapeitu, tādējādi gan izpaužot jūtas un notikumus, kuri ir sāpīgi, gan meklējot resursus un risinājumus.
Izsakot un risinot grūtības ar spēles palīdzību, bērnam nevajadzēs tās izpaust negatīvas uzvedības vai fizisku simptomu veidā.
Smilšu spēle bērniem palīdz, jo:

  • Spēle ir dabiska bērnu izpausmes forma
  • Bērnu domāšana ir konkrēta, un viņiem vajag fiziskus pašizpausmes veidus
  • Bērnu valoda un abstraktā domāšana ir ierobežotas
  • Bērniem nav apzinātu zināšanu par to, kas notiek viņu psihē, taču viņi to var izteikt caur spēli
  • Bērni bieži nerunā par savu pieredzi
  • Smilšu kaste rada rošu vidi un veicina patstāvību.

Avots: www.smilsuspeles.lv

 .