Inese Elsiņa

Psiholoģe (Mg. psych, Mg. sc. soc), Kognitvīvi biheiviorālā psihoterapeite (apmācībā).

Psiholoģijas doktorante, EMDR terapeite, Smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja.

Privāti

Dzimusi 1981. gadā, precējusies, divu dēlu mamma. 

Izglītība

2017. g. Latvijas Universitāte. Psiholoģijas doktora studiju programma apakšnozarē klīniskā psiholoģija ar novirzienu – kognitīvi biheiviorālā psihoterapija.

2015. g. - RPIVA. Profesionālais maģistra grāds Psiholoģijā. Psihologa kvalifikācija.

2012. g. - RPIVA. Sociālo zinātņu bakalaura grāds Psiholoģijā.

2006. g. - Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu maģistra grāds Komunikācijas zinātnē.

2004. g. - Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu bakalaura grāds Vācu filoloģijā.

2003. g. - M. Lutera Universitāte Hallē Vitenbergā (Vācija). Vācu filoloģija. 

Papildu esmu apguvusi

2019. Darbs ar pašnāvībām - motodika CAMS (collaborative assessment and management of suicidality). 10,5 st. Krīžu un konsultāciju centrs Skalbes. Apliecība Nr. 2019/27

2017. g. Kognitīvi biheiviorālā terapija. Apmācībā.

2017. g.  Adaptīvās uzvedības un mācību sasniegumu novērtēšana ar ABAS - II un LMST - II (Latvijas Universitāte).

2016.g. Smilšu spēles bilžu valoda. 120 stundas. (Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrība, Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēles terapijas institūts). Apliecība Nr. 131. 

2016. g. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing jeb desensibilizācija un traumu pārstrāde ar acu kustībām) - traumu psihoterapijas metode. 40 astr. stundas (Institut für Traumatherapie). Sertifikāts.

2016. g. Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV). 32 astr. stundas (Latvijas Universitāte). Apliecība Nr. 029042

2016. g. Apzinātība bērniem. Seminārs profesionāļiem. 6 astr. stundas (Dr.psych. Christopher Willard, ASV). Sertifikāts Nr. 2016GR/016

2016. g. Mākslas terapijas metodes darbā ar konflikta problemātiku. Mākslas terapijas metodes darbā ar aktuālo pārdzīvojumu korekciju. 11 akad. stundas (Ludmila Ļebedeva, Krievija). Apliecība Nr. #/287/03.04.2016./LĻ

2016. g. Somatiskās problēmas bērniem: kognitīvi biheiviorālā terapija to novēršanai. 16 akad. stundas. (PhD Wim de Mey, Beļģija, Ģentes Universitāte). Apliecība Nr. 22.

2015. g. Atbalsta grupas vecākiem, kuri bērnu audzina vieni vai šķirti no otra vecāka, vadītāju apmācība. 38 astr. stundas (Latvijas Bērnu Labklājības centrs, I. Norman (Zviedrija)). Apliecība.

2015. g. Ahenbaha aptauju lietošana un interpretācijas pirmsskolas, skolas vecuma bērnu un pieaugušo novērtēšanai. 5 akad. stundas (Latvijas Universitāte). Sertifikāts Nr. S-2015/2/6-96

2014. - 2015. g. - Cienošas komunikācijas treniņš bērniem, vecākiem, skolotājiem. Empātijas skolas verbālā daļa® . Treneru apmācība (Marcus Stück, Marion Müller, Vācija). 64 astr. stundas. Center of Educational Health Certificate 10.05.2015.

2013. g. - „When Life gets stuck. Discover inner healing forces and possibilities of Art Therapy” (Anna Schwerdtfeger, Nīderlande) (Psiholoģijas centrs Vitality). 12 astr. stundas. Sertifikāts.

2013. g. - Marte Meo praktiķis. Marte Meo International Certificate Nr. 11.328.

2013. g. - Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika 2. un 3. dzīves gadam (Gundega Demidova, Latvija).10 akad. stundas. Sertifikāta Nr. MFAD - 125.

2013. g. - Teraspēle un Maršaka interakcijas metode, 1. līmenis (Mary Ring, AVS). 26 kredītpunkti. The Theraplay Institute Chicago Certificate 15.03.2013.

2013. g. - “Autisms un autiska spektra traucējumi. Cēloņi, izpausmes un palīdzības principi” (Latvijas autisma centrs). 6 akad. stundas. Sertifikāta Nr. A13-2013.

2012. g. - „Metaforiskās Asociatīvās Kārtis (MAK), darbs ar OH – Cards Metodoloģiju” (Moritz Egetmeyer, Vācija) (Rīgas Geštalta institūts). 20 astr. stundas. Sertifikāta Nr. 07/2408/2012.

Darba pieredze:

No 2014. g. un pašreiz esmu psiholoģe privātpraksē, kā arī darbojos dažādu projektu ietvaros cilvēku psihiskās veselības jomā.

No 2017., 2018. g. strādāju Bērnu klīniskās Universitātes slimnīcā Psihiatrijas klīnikā (www.bkus.lv) klīniskā psihologa amatā.

No 2015. - 2017. g. konsultēju pacientus Āgenskalna klīnikā.

2016.-2017. g. strādāju Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmijas (RPIVA) pētnieku grupā, veicot pētījumus par sabiedriski un zinātniski nozīmīgām tēmām psiholoģijas zinātnē. No 2018.g. arī Latvijas Universitātē strādāju arī kā zinātniskā asistente un lektora p.i. Psiholoģijas studiju virziena ietvaros.

Iepriekš esmu strādājusi par personāla vadības speciālisti Nacionālajā ziņu aģentūrā LETA, kā arī Inženieru un konsultantu uzņēmumā "Firma L4".

Publikācijas:

Zinātniskās publikācijas

Elsiņa, I., & Martinsone, B. (2020). Interpersonal relationship aspects as perceived risk and social support factors in a clinical sample of adolescents with depression. Journal of Relationship Research, 11, E1. doi:10.1017/jrr.2019.20

Elsiņa, I., Martinsone, B. (2019). Children’s Depression Rating Scale-Revised (CDRS-R) – Development of the Latvian Version and Psychometric Properties in a Clinical and Non-Clinical Sample of Adolescents. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference, May 25th-26th, 2018, Vol I. 

Elsiņa, I. (2018). Aktuālās pieejas un izaicinājumi pusaudžu depresijas novērtēšanā. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference, May 25th-26th, Vol I.

Elsiņa, I., Perepjolkina. V. (2017). Sociāli emocionālās kompetences integratīvā modeļa izveides pamatojums. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2017. g. 26.-27. maijs.

Elsiņa, I., Svence G. (2016). Vidējās bērnības vecumposma skolēnu emocionālās apzināšanās izmaiņas sociālās kompetences un apzinātības intervences grupā bērniem. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2016. g. 27.-28. maijs, I daļa, 331-343.

Populārzinātniskās publikācijas

“Kāpēc atkala slapja gultiņa?” Žurnāls “Mans mazais”. 2019.g. februāra numurs.

“Kad viņš beidzot gulēs naktī?” Žurnāls “Mans mazais”. 2019.g. janvāra numurs.

“Meitenes tā nedara”. Žurnāls “Mans mazais”. 2018. g. februāra numurs.

“Populārākās bērna attīstības teorijas”. Žurnāls “Mans mazais”.  2017. g. decembra numurs.

Konferences:

Elsiņa, I., Martinsone, B. Interpersonal relationship aspects as risk and protective factors: a qualitative study in a clinical sample of Latvian adolescents with depression. International 41st ISPA Conference, University of Basel, 2019. Prezentācija simpozijā.

Elsiņa, I. Martinsone, B. Children Depression Rating Scale - Revised (CDRS-R) adaptācija Latvijas pusaudžu klīniskajā izlasē. 76. starptautiskā zinātniskā konference Cilvēks un tehnoloģijas, izgltības kvalitāte. Rīga, 2018.g. 12.-13. februāris. Prezentācija.

Elsiņa, I., Perepjolkina, V. Sociāli emocionālās kompetences modeļa izveides pamatojums.  Starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība.Integrācija.Izglītība, Rēzekne, 2017. g. 26.-27. maijs. Prezentācija.Rīga, 2016. g. Sociāli emocionālās kompetences koncepta aktualitāte un problemātika, I. Elsiņa, V. Perepjolkina. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas XI Starptautiskā Jauno zinātnieku konference. Prezentācija.

Dalība projektos:

"Semināru/atbalsta grupas nodarbību cikls vecākiem, kuru bērni uzsāks skolas gaitas" sadarbībā ar Veselības centru Vivendi, 2018 -2019.

Atbalsta grupu “Resursi vecākiem, iespējas bērniem” vadītāja projekta ietvaros, ko realizē Biedrība “Izglītība un atbalsts Latvijas ģimenēm” ar Rīgas Domes labklājības departamenta atbalstu, 2017 - 2019.

Vecāku forums 2016: Atbalsts bērnu un pusaudžu psiholoģiskai veselībai. Darba grupu vadītāja.

Dalība asociācijās

Latvijas Klīnisko psihologu asociācija www.kpa.lv 

Latvijas Psihologu biedrība www.psihologubiedriba.lv

Profesionālajā EMDR asociācijā www.emdr.lv

Latvijas smilšu spēles terapijas biedrība www.smilsuspeles.lv

© 2015

 .