Individuālās konsultācijas pieaugušajiem

Kas tās ir?

Savā darbā, konsultējot klientus individuāli, integrēju psiholoģiskās konsultēšanas un kognitīvi biheiviorālās terapijas (KBT) pieejas.

Individuālā psiholoģiskā konsultēšana ir viens no psiholoģiskās palīdzības veidiem. Tā ir brīvprātīga sadarbība starp psihologu un klientu, kuras laikā tiek risinātas kādas klientam aktuālas grūtības. Problēmu loks var būt plašs, piemēram,  personības vai attīstības krīzes, smagi dzīves notikumi un ar tiem saistītas krīzes (slimība, tuvinieka nāve u.c.), saskarsmes un attiecību problēmas (ar darba kolēģiem, ģimenes locekļiem u.c.), grūtības izdarīt izvēles un pieņemt lēmumus (izglītības un karjeras jautājumos u.c.), emocionālās grūtības (bailes, nemiers u.c.), eksistenciālie jautājumi (dzīves jēga u.c.), kā arī var tikt risināta virkne citu klientam aktuālo tēmu. Pie psihologa var vērsties arī cilvēki, kuri vēlas uzlabot savu dzīves kvalitāti, izzināt sevi.

Savukārt KBT ir zinātniski balstīts un savu efektivitāti apliecinājis psihoterapijas virziens darbā ar tādiem psihiskiem traucējumiem kā depresija, trauksme, ēšanas traucējumi, panikas lēkmes, dažādi fobiju veidi, atkarības, miega traucējumi, obsesīvi kompulsīvi traucējumi, seksuālie traucējumi u.c. Vairāk par KBT lasīt šeit.

Savā darbā izmantoju arī EMDR terapijas (traumu pārstrādes metode) pieeju atkarībā no problemātikas būtības. Vairāk par EMDR pieeju lasīt šeit.

Kā tas notiek? 

Tā kā nekad dzīvē nav vienādu cilvēku - nekad nav arī vienādu problēmu. Tāpēc psihologa pieeja klienta grūtībām vienmēr ir individuāla. Kopumā sadarbībai starp psihologu un klientu ir daži pamatprincipi: sākotnēji psihologs uzklausa klienta problēmu, vēlmes, vajadzības, gaidas un kopīgi ar klientu vienojas par sadarbības mērķi. Konsultāciju skaits, atkarībā no mērķa un problēmas dziļuma, var ilgt no 8 - 10 reizēm līdz pat vairākiem mēnešiem, tiekoties reizi nedēļā aptuveni 50 minūšu garā konsultācijā.

Ko dara un ko nedara psihologs/psihoterapeits?

Psiholoģisko konsultēšanu var piedāvāt psihologs, kurš Psihologu likuma izpratnē ir ieguvis maģistra grādu psiholoģijā, ir reģistrēts Psihologu reģistrā un ir ieguvis sertifikātu attiecīgajā psiholoģijas apakšnozarē. KBT psihoterapiju var piedāvāt psihoterapeits, kurš ir ieguvis attiecīgā psihoterapijas virziena sertifikātu. Psihologs - psihoterapeits nav ārstniecības persona un nevar izrakstīt klientam zāles (piemēram, antidepresantus).  Psihologs - psihoterapeits virza un palīdz klientam pašam rast atbildes uz viņam būtiskiem jautājumiem, nedod vienīgo pareizo padomu, nenosoda, nemāca dzīvot un nerīkojas klienta vietā. Psihologs darbojas saskaņā ar Psihologu darba ētikas kodeksu, garantējot klientam pilnīgu konfidencialitāti, t.i., iegūtās informācijas neizpaušanu, izņemot gadījumus, kad klients apdraud savu vai citu cilvēku dzīvību vai veselību. Psihologam ir tiesības atteikt sadarbību, piemēram, gadījumos, kad problēma ir ārpus viņa kompetences robežām un ieteikt citus speciālistus, pie kuriem var saņemt pakalpojumus (psihiatra, psihoterapeita, psihologa ar specifisku kvalifikāciju u.c.), kā arī citos atsevišķos gadījumos.

Kā var pieteikties konsultācijām?

Individuālām psiholoģiskām konsultācijām var pieteikties pieaugušie. Konsultāciju laiki ir saskaņojami iepriekš, piezvanot pa tālruni 26451980  vai arī uzrakstot e-pastu [email protected]