Konsultēju pārus, izmantojot kognitīvi biheiviorālās pāru terapijas (KBPT) pieeju . KBPT pāru terapija ir strukturēta pieeja, kas palīdz identificēt, izprast un risināt neveselīgas  domāšanas un uzvedības modeļus, kas aktualizējas dažādu konfliktsituāciju laikā, radot emocionālo distresu partneru starpā.

KBPT piedāvā aktīvu problēmu risināšanas pieeju,  uzlabo emociju apzināšanos, aktīvās klausīšanās un komunikācijas spējas, veicina uzvedības maiņu, kā arī palīdz identificēt un attīstīt attiecību resursus. Vairāku gadu desmitu laikā KBPT ir sevi pierādījusi sevi kā praktiska un uzticama pieeja darbā ar dažādiem problēmaspektiem, kas veicina neapmierinātību ar attiecībām.

Daži no biežāk izplatītākajiem faktoriem, kas veicina un uztur grūtības partnerattiecībās un kuras ir iespējams risināt ar KBPT:

  • emocionālās saiknes zudums, rūpēšanās vienam par otru kļūst retāka
  • neadkevātas gaidas un prasības vienam pret otru
  • atšķirības attieksmēs un vērtībās
  • saskarsmes grūtības, nepalīdzoši domāšanas un uzvedības modeļi, kas veicina saskarsmes grūtības
  • emocionālā, fiziska, finansiālā u.c. veida vardarbība
  • iesakņojušies uzvedības modeļi: tiekšānās - attālināšanās, uzbrukums - attālināšanās, attālināšanās - attālināšanās
  • destruktīva vai atkarīga uzvedība kādam no partneriem
  • attiecībām nepiemērota uzvedība (piem., neuzticība).

Neskatoties uz augstu distresa līmeni daudzu pāru attiecībās, lielā daļā gadījumos veselīgas attiecības ir iespējamas. Tās raksturo fleksibilitāte, kompromisi, atklāta komunikācija, cieņa, viena otra vajadzību izprašana un ievērošana, abpusējā vēlēšanās diskutēt un risināt grūtības, tolerēt individuālās atšķirības.