Inese Elsiņa

PhD psiholoģijā

Sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe (sertifikāta Nr. 1300691), Kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite (sertifikāta Nr. 202018).

Izglītība

2021. g. Latvijas Universitāte. Psiholoģijas doktora studiju programma apakšnozarē klīniskā psiholoģija ar novirzienu – kognitīvi biheiviorālā psihoterapija. Doktora grāds psiholoģijā (promocijas darbs aizstāvēts 21.09.2021.). 

2015. g. - RPIVA. Profesionālais maģistra grāds Psiholoģijā. Psihologa kvalifikācija.

2012. g. - RPIVA. Sociālo zinātņu bakalaura grāds Psiholoģijā.

2006. g. - Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu maģistra grāds Komunikācijas zinātnē.

2004. g. - Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu bakalaura grāds Vācu filoloģijā.

2003. g. - M. Lutera Universitāte Hallē Vitenbergā (Vācija). Vācu filoloģija. 

Papildu esmu apguvusi

2021.  Schema Therapy for couples with narcissism problems by Wendy Behary, Director of The Schema Therapy Institute of New York - New Jersey and The Cognitive Therapy Center of New Jersey.  

2021. CBT for Couples by by Norman Cotterell, PhD, Clinical Coordinator. Beck Institute, ASV.  12 hours. Certificat.

2021. Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijas klīnisko personības testu pieaugušiem. RSU. 104 stundas. Serifikāts Nr. 2021/2202

2019. Darbs ar dusmām shēmu terapijā pie J. Briedis (Principal Practioner Psychologist HCPC, Schema therapy trainer ISST). 8 astr.studnas. Sertifikāts.

2019. Darbs ar pašnāvībām - motodika CAMS (collaborative assessment and management of suicidality). Krīžu un konsultāciju centrs Skalbes. 10,5 stundas. Apliecība Nr. 2019/27

2019. Shining light on depression: neurobiology and psychotherapy by E. Vinnik. Center for cognitive neuroscience and behavioral technologies. 3 hours. Certificate.

2017. - 2020. Cognitive Behaviour Therapy. ODYSSEA International Cognitive Behavioral Therapy Institute Prague. 1500 stundas. Certificate Nr. 202018.

2017. g.  Adaptīvās uzvedības un mācību sasniegumu novērtēšana ar ABAS - II un LMST - II (Latvijas Universitāte).

2016. - 2019. Smilšu spēles bilžu valoda. Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrība, Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēles terapijas institūts. 120 stundas. Apliecība Nr. 131. 

2016. g. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing jeb desensibilizācija un traumu pārstrāde ar acu kustībām) - traumu psihoterapijas metode. Institut für Traumatherapie. 40 astr. stundas. Sertifikāts.

2016. g. Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV). Latvijas Universitāte.  32 astr. stundas. Apliecība Nr. 029042.

2016. g. Apzinātība bērniem. Seminārs profesionāļiem. Dr.psych. Christopher Willard, ASV. 6 astr. stundas. Sertifikāts Nr. 2016GR/016

2016. g. Mākslas terapijas metodes darbā ar konflikta problemātiku. Mākslas terapijas metodes darbā ar aktuālo pārdzīvojumu korekciju. 11 akad. stundas (Ludmila Ļebedeva, Krievija). Apliecība Nr. #/287/03.04.2016./LĻ

2016. g. Somatiskās problēmas bērniem: kognitīvi biheiviorālā terapija to novēršanai. 16 akad. stundas. (PhD Wim de Mey, Beļģija, Ģentes Universitāte). Apliecība Nr. 22.

2015. g. Atbalsta grupas vecākiem, kuri bērnu audzina vieni vai šķirti no otra vecāka, vadītāju apmācība. 38 astr. stundas (Latvijas Bērnu Labklājības centrs, I. Norman (Zviedrija)). Apliecība.

2015. g. Ahenbaha aptauju lietošana un interpretācijas pirmsskolas, skolas vecuma bērnu un pieaugušo novērtēšanai. 5 akad. stundas (Latvijas Universitāte). Sertifikāts Nr. S-2015/2/6-96

2014. - 2015. g. - Cienošas komunikācijas treniņš bērniem, vecākiem, skolotājiem. Empātijas skolas verbālā daļa® . Treneru apmācība (Marcus Stück, Marion Müller, Vācija). 64 astr. stundas. Center of Educational Health Certificate 10.05.2015.

2013. g. - „When Life gets stuck. Discover inner healing forces and possibilities of Art Therapy” (Anna Schwerdtfeger, Nīderlande) (Psiholoģijas centrs Vitality). 12 astr. stundas. Sertifikāts.

2013. g. - Marte Meo praktiķis. Marte Meo International Certificate Nr. 11.328.

2013. g. - Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika 2. un 3. dzīves gadam (Gundega Demidova, Latvija).10 akad. stundas. Sertifikāta Nr. MFAD - 125.

2013. g. - Teraspēle un Maršaka interakcijas metode, 1. līmenis (Mary Ring, AVS). 26 kredītpunkti. The Theraplay Institute Chicago Certificate 15.03.2013.

2013. g. - “Autisms un autiska spektra traucējumi. Cēloņi, izpausmes un palīdzības principi” (Latvijas autisma centrs). 6 akad. stundas. Sertifikāta Nr. A13-2013.

2012. g. - „Metaforiskās Asociatīvās Kārtis (MAK), darbs ar OH – Cards Metodoloģiju” (Moritz Egetmeyer, Vācija) (Rīgas Geštalta institūts). 20 astr. stundas. Sertifikāta Nr. 07/2408/2012.

Darba pieredze:

No 2014. g. un pašreiz esmu psiholoģe, KBT psihoterapeite privātpraksē, kā arī darbojos dažādu projektu ietvaros cilvēku psihiskās veselības jomā.

No 2017., 2018. g. strādāju Bērnu klīniskās Universitātes slimnīcā Psihiatrijas klīnikā (www.bkus.lv) klīniskā psihologa amatā.

No 2015. - 2017. g. konsultēju pacientus Āgenskalna klīnikā.

2016.-2017. g. strādāju Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmijas (RPIVA) pētnieku grupā, veicot pētījumus par sabiedriski un zinātniski nozīmīgām tēmām psiholoģijas zinātnē. No 2018.g. arī Latvijas Universitātē strādāju arī kā zinātniskā asistente un lektora p.i. Psiholoģijas studiju virziena ietvaros.

Iepriekš esmu strādājusi par personāla vadības speciālisti Nacionālajā ziņu aģentūrā LETA, kā arī Inženieru un konsultantu uzņēmumā "Firma L4".

Publikācijas:

Zinātniskās publikācijas

Elsiņa, I., Martinsone, B., I. J. Mihailovs (2022).  Psihologa profesionālās darbības ētika: teorētiskais pamats un praktiskās vadlīnijas.  Rīga: Drukātava. 76 p.

Elsiņa, I., Martinsone, B. (2021).  The Role of Self-Reported Social Emotional Competence and Perceived Social Support in Predicting Depression Symptoms in Adolescents. Baltic Journal of Psychology, 22 (1/2).  doi.org/10.22364/bjp.22.01-02

Elsiņa, I., & Martinsone, B. (2020). Interpersonal relationship aspects as perceived risk and social support factors in a clinical sample of adolescents with depression. Journal of Relationship Research, 11, E1. doi:10.1017/jrr.2019.20

Elsiņa, I., Martinsone, B. (2019). Children’s Depression Rating Scale-Revised (CDRS-R) – Development of the Latvian Version and Psychometric Properties in a Clinical and Non-Clinical Sample of Adolescents. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference, May 25th-26th, 2018, Vol I. 

Elsiņa, I. (2018). Aktuālās pieejas un izaicinājumi pusaudžu depresijas novērtēšanā. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference, May 25th-26th, Vol I.

Elsiņa, I., Perepjolkina. V. (2017). Sociāli emocionālās kompetences integratīvā modeļa izveides pamatojums. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2017. g. 26.-27. maijs.

Elsiņa, I., Svence G. (2016). Vidējās bērnības vecumposma skolēnu emocionālās apzināšanās izmaiņas sociālās kompetences un apzinātības intervences grupā bērniem. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2016. g. 27.-28. maijs, I daļa, 331-343.

Populārzinātniskās publikācijas

"Gribu palīdzēt. Kāpēc tas ne vienmēr ir labi?" Žurnāls "100 labi padomi", 2022.g. oktobra izdevums. 

"Kā piebremzēt satraukumu." Žurnāls "Kā būt laimīgai", 2022. g. izdevums 13.

"Lēmumu un šaubu šūpolēs." Žurnāls "Annas Psiholoģija", 2022.g. augusta izdevums.

"Es cenšos visu laiku smaidīt. Ko atklāt pētījums par pusaudžu depresiju." Žurnāls "Skola un ģimene", 2022.g. marta/aprīļa izdevums.

"Psihologa padoms: Kā neļauties rudens depresijai?" Žurnāls "100 labi padomi", 2021. g. oktobra izdevums.

"Psihologa padoms: Ironija, cinisms, sarkasms. Izteiksmes veids vai sauciens pēc palīdzības?", 2021. g. septembra izdevums.

“Psihologa padoms: Kā palīdzēt savam introvertumam?” Žurnāls “100 labi padomi”, 2021. g. marta izdevums

“Mans bērns ir pārāk jūtīgs…” Žurnāls “Annas psiholoģija”, 2020.g. decembra izdevums.

“Kāpēc atkala slapja gultiņa?” Žurnāls “Mans mazais”. 2019.g. februāra izdevums.

“Kad viņš beidzot gulēs naktī?” Žurnāls “Mans mazais”. 2019.g. janvāra izdevums.

“Meitenes tā nedara”. Žurnāls “Mans mazais”. 2018. g. februāra izdevums.

“Populārākās bērna attīstības teorijas”. Žurnāls “Mans mazais”.  2017. g. decembra izdevums.

Zinātniskās konferences:

Elsiņa, I., Martinsone, B. Interpersonal relationship aspects as risk and protective factors: a qualitative study in a clinical sample of Latvian adolescents with depression. International 41st ISPA Conference, University of Basel, 2019. Prezentācija simpozijā.

Elsiņa, I. Martinsone, B. Children Depression Rating Scale - Revised (CDRS-R) adaptācija Latvijas pusaudžu klīniskajā izlasē. 76. starptautiskā zinātniskā konference Cilvēks un tehnoloģijas, izgltības kvalitāte. Rīga, 2018.g. 12.-13. februāris. Prezentācija.

Elsiņa, I., Perepjolkina, V. Sociāli emocionālās kompetences modeļa izveides pamatojums.  Starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība.Integrācija.Izglītība, Rēzekne, 2017. g. 26.-27. maijs. Prezentācija.Rīga, 2016. g. Sociāli emocionālās kompetences koncepta aktualitāte un problemātika, I. Elsiņa, V. Perepjolkina. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas XI Starptautiskā Jauno zinātnieku konference. Prezentācija.

Dalība projektos:

2022. Hronisko veselības problēmu un psihiskā veselības stāvokļa saikne un iespējamie risinājumi. Latvijas Laimas slimības biedrība.

2022. Prokrastinācija tuvplānā: psiholoģijas perspektīva. Seminārs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedriem.

2021. g. Seminārs “Pusaudžu trauksme: cēloņi, izpausmes, diagnostikas un atbalsta izaicinājumi un iespējas” programmas “Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programma” ietvaros sadarbībā ar Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi.

2020.g. Seminārs “Pusaudžu depresija: cēloņi, izpausmes, diagnostikas un atbalsta izaicinājumi un iespējas” programmas “Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programma” ietvaros sadarbībā ar Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi.

2020. g.  Semināru cikls vecākiem “Atbalsts bērniem, kuri izjūt pārmērīgu nedrošību, bailes, šaubas” vadīšana sadarbībā ar biedrību “Izglītība un atbalsts Latvijas ģimenēm” ar Rīgas Domes labklājības departamentu.

2019. g. Psiholoģiskās konsultācijas projekta "Veselīgs rīdzinieks veselā Rīgā" pasākuma "Veselības dzīves veida diena" ietvaros, 2019.

2017. - 2019. g. Atbalsta grupas “Resursi vecākiem, iespējas bērniem/ Atbalsts viena vecāka ģimenēm” vadītāja projekta ietvaros sadarbībā ar biedrību “Izglītība un atbalsts Latvijas ģimenēm” ar Rīgas Domes labklājības departamentu.

2017. – 2019. g. "Semināru/atbalsta grupas nodarbību cikls vecākiem, kuru bērni uzsāks skolas gaitas" sadarbībā ar Veselības centru “Vivendi” un veselības centru “Oveselība”.

2016. g. Vecāku forums 2016: Atbalsts bērnu un pusaudžu psiholoģiskai veselībai. Darba grupu vadītāja.


 

Dalība asociācijās

Latvijas Kognitīvi biheiviorālo terapeitu biedrība www.kbt.lv

Latvijas Klīnisko psihologu asociācija www.kpa.lv 

Latvijas Psihologu biedrība www.psihologubiedriba.lv

Profesionālajā EMDR asociācijā www.emdr.lv

Latvijas smilšu spēles terapijas biedrība www.smilsuspeles.lv