Kas ir KBT?


Kognitīvi biheiviorālā terapija (KBT) ir pasaulē atzīta, pētījumos savu efektivitāti pierādījusi īstermiņa psihoterapija darbam ar virkni psihisku saslimšanu: depresija, ģeneralizētā trauksme, panikas lēkmes, ēšanas traucējumi, obsesīvi kompulsīvi traucējumi, miega traucējumi, seksuālie traucējumi, atkarības, somatoformi traucējumi, attiecību problēmas, posttraumatiskā stresa traucējumi u.c.  KBT ir īstermiņa, uz mērķi orientēta psihoterapija.

KBT būtiski atšķiras no psiholoģiskās konsultēšanas un citiem psihoterapijas virzieniem (piem., psihodinamiskā, psihoanalītiskā psihoterapija, geštaltterapija u.c.), uzsverot neadaptīvo domāšanas paternu mainīšanu. Tiek skatīta saikne starp cilvēka neadaptīvām domām, to ietekmi uz emocijām, ķermeniskām reakcijām un uzvedību. Nevis situācija pati par sevi, bet veids, kā mēs uztveram un interpretējam situāciju, nosaka to, kā mēs jūtamies un kā uzvedamies. Uzsvars tiek likts uz neadaptīvo domu maiņu, pirmkārt, koncentrējot uzmanību uz savu automātisko domu atpazīšanu, otrkārt, izaicinot un pārvērtējot šīs neadaptīvās domas, veicinot reālistiskāku skatījumu uz situāciju. KBT pieejas ietvaros nozīmīgu lomu ieņem arī cilvēka uzvedība, izmantojot daudzveidīgas stratēģijas. Īpašu uzmanību KBT tiek veltīta, piem., izvairīšanās uzvedībai baiļu kontekstā, uzvedības modelēšanai dažādu problemātisku situāciju risināšanai ikdienas situācijās, spēju attīstīšanai regulēt emocijas, relaksēties un nomierināties u.c.

Būtiski, ka KBT notiek aktīva sadarbība ar klientu, dažādu tehniku un pieeju rezultātā, kuras tiek trenētas gan terapijas procesā klātienē, gan kā mājas darbi, klients pakāpeniski mācās patstāvīgi tikt galā ar savām grūtībām, kļūstot pats sev par terapeitu. 

Avots: APA Div. 12 (Society of Clinical Psychology)