top of page
eugene-zhyvchik-1zKRrhnFlA0-unsplash.jpg

Cilvēks nevar paveikt daudz, kad strādā tikai tajās dienās, kad jūtas labi.

/J. West/

Uzņēmumiem un organizācijām

olga-thelavart-1nrY9CLAGcI-unsplash (1).jpg

Konsultācijas darbiniekiem

Daudzi mūsdienu uzņēmumi rūpējas par savu darbinieku psihisko veselību un labbūtību. Izteikti dinamiskajā, spriedzes un atbildības pilnajā darba ikdienas vidē uzņēmumi izmanto iespēju piedāvāt darbiniekiem daļēji vai pilnībā segtas profesionāla psihologa individuālās konsultācijas. Šī prakse ir atzīta un novērtēta daudzviet pasaulē un arvien vairāk ieņem savu vietu arī  pie mums Latvijā. Psihologa individuālās konsultācijas darbinieku vidū ir ļoti novērtēts uzņēmuma sniegtais papildu labums.

jakub-dziubak-XtUd5SiX464-unsplash (1)_edited.jpg

Krīzes intervence

Dinamiskā biznesa darba vide ir izaicinājumu pilna. Sarežgītas koleģiālas attiecības, nelaimes gadījumi darba vidē, sarežģītas reformas, kuru dēļ nākas samazināt darbinieku skaitu, krīzes situācijas saistībā ar kāda darbinieka slimību vai nāvi u.c. Krīzes intervence ir īstermiņa sadarbības projekts, kad psihologs palīdz uzņēmuma darbiniekiem attīstīt spēju pārstrādāt negatīvo pieredzi, adaptēties jaunajiem apstākļiem, veicinot darba spēju un darba efektivitātes atjaunošanos.

liana-mikah-po-1sfWYJrM-unsplash_edited.

Lekcijas, semināri

Lekcijas un semināri ir veids, kā iespējami plašākam cilvēku lokam palīdzēt nokļūt līdz informācijai, kas var kalpot par iedvesmu, impulsu rūpēm par savu psihisko veselību, veicināt izpratni par savu un citu līdzcilvēku uzvedības cēloņiem un izpausmēm, sekmēt uz savstarpējo sadarbību un cieņu vērstu saskarsmi, palīdzētu izprast un mazināt ar stresu saistīto reakciju ietekmi uz savu un līdzcilvēku pašsajūtu u.c. Katra atsevišķa cilvēka psihiskā veselība un labbūtība ir devums uzņēmuma kopējā psiholoģiski veselīgajā vidē.

bottom of page