top of page
sincerely-media-DgQf1dUKUTM-unsplash_edi

Mūsdienās psiholoģija vairs nedzīvo psihologa kabinetā. Plašas saziņas iespējas - gan drukātajā, gan digitālajā veidā "aiznes" psiholoģiju līdz ikvienam, kurš vēlas izprast sevi, citus, pasauli un gūt kādu iedvesmu vai resursu iespējamām pārmaiņām. Esmu ik reizi priecīga atsaukties Latvijas žurnālistu aicinājumam dalīties ar savām profesionālajām zināšanām un pieredzi par kādu no tēmām, jo tā es varu runāt par psiholoģiju tālāk un plašāk, nekā strādājot ar klientiem individuāli vai grupā. 

Populārzinātniskās publikācijas

2020. gads

“Mans bērns ir pārāk jūtīgs… .” Žurnāls “Annas psiholoģija”, Decembra izdevums. Saite uz rakstu.

2019. gads

“Kāpēc atkal slapja gultiņa?” Žurnāls “Mans mazais”. Februāra izdevums.

“Kad viņš beidzot gulēs naktī?” Žurnāls “Mans mazais”. Janvāra izdevums. Saite uz rakstu.

2018. gads

“Meitenes tā nedara”. Žurnāls “Mans mazais”. 2018. g. februāra izdevums. Saite uz rakstu.

2017. gads

“Populārākās bērna attīstības teorijas”. Žurnāls “Mans mazais”.  Decembra izdevums.

2022. gads

"Gribu palīdzēt. Kāpēc tas ne vienmēr ir labi?". Žurnāls "100 labi padomi". Oktobra izdevums. Saite uz rakstu.

 

"Kā piebremzēt satraukumu." Žurnāls "Kā būt laimīgai". Izdevums 13.

"Kur rast iedvesmu un motivāciju darboties?" Žurnāls "100 labi padomi". Novembra izdevums. Saite uz rakstu.

"Lēmumu un šaubu šūpolēs." Žurnāls "Annas Psiholoģija". Augusta numurs. Saite uz rakstu.

"Es cenšos visu laiku smaidīt. Ko atklāj pētījums par pusaudžu depresiju." Žurnāls "Skola un ģimene". Marta/aprīļa izdevums. Saite uz rakstu.

"Kā saglabāt prieku, ja apkārt visu laiku čīkst, sūdzas, sūkstās..." Žurnāls "100 labi padomi". Aprīļa izdevums. Saite uz rakstu.

 

2021. gads

"Psihologa padoms: Kā neļauties rudens depresijai?" Žurnāls "100 labi padomi". Oktobra numurs. Saite uz rakstu.

"Psihologa padoms: Ironija, cinisms, sarkasms. Izteiksmes veids vai sauciens pēc palīdzības?" Žurnāls "100 labi padomi". Septembra numurs. Saite uz rakstu.

“Psihologa padoms: Kā palīdzēt savam introvertumam?” Žurnāls “100 labi padomi”, Marta izdevums. Saite uz rakstu.

Zinātniskās publikācijas

2016. gads

Elsiņa, I., Svence G. (2016). Vidējās bērnības vecumposma skolēnu emocionālās apzināšanās izmaiņas sociālās kompetences un apzinātības intervences grupā bērniem. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2016. g. 27.-28. maijs, I daļa, 331-343.

2017. gads

Elsiņa, I., Perepjolkina. V. (2017). Sociāli emocionālās kompetences integratīvā modeļa izveides pamatojums. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2017. g. 26.-27. maijs.

2018. gads

Elsiņa, I. (2018). Aktuālās pieejas un izaicinājumi pusaudžu depresijas novērtēšanā. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference, May 25th-26th, Vol I.

2019. gads

Elsiņa, I., Martinsone, B. (2019). Children’s Depression Rating Scale-Revised (CDRS-R) – Development of the Latvian Version and Psychometric Properties in a Clinical and Non-Clinical Sample of Adolescents. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference, May 25th-26th, 2018, Vol I. 

2020. gads

Elsiņa, I., & Martinsone, B. (2020). Interpersonal relationship aspects as perceived risk and social support factors in a clinical sample of adolescents with depression. Journal of Relationship Research, 11, E1. doi:10.1017/jrr.2019.20

2021. gads

Elsiņa, I., Martinsone, B. (2021).  The Role of Self-Reported Social Emotional Competence and Perceived Social Support in Predicting Depression Symptoms in Adolescents. Baltic Journal of Psychology, 22 (1/2). ​doi.org/10.22364/bjp.22.01-02​

2022. gads

Elsiņa, I., Martinsone, B., I. J. Mihailovs (2022). ​Psihologa profesionālās darbības ētika: teorētiskais pamats un praktiskās vadlīnijas​.  Rīga: Drukātava. 76 p.

bottom of page