top of page

Viens no galvenajiem speciālista profesionalitātes stūrakmeņiem ir laba izglītība un kvalifikācija. Tam esmu veltījusi  un veltu daudz laika, enerģijas un resursu.

 

Esmu sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe (sertifikāta Nr. 1300691), diplomēta Kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite  (diploma Nr. 202018.), zinātnes doktore psiholoģijā (diploma Nr. 1279).

Mans akadēmiskais ceļš ir bijis garš un zināšanu bagāts.

IZGLĪTĪBA

 

2021. g. absolvēju Latvijas Universitāti un ieguvu Zinātnes doktora grādu psiholoģijā (PhD) apakšnozarē 'Klīniskā psiholoģija un Kognitīvi biheiviorālā psihoterapija' (diploma Nr. 1279)

2015. g. ieguvu Profesionālo maģistra grādu Psiholoģijā un Psihologa kvalifikāciju (diploms Nr. 3777), pirms tam 2012. g. iegūstot arī Sociālo zinātņu bakalaura grādu Psiholoģijā RPIVA (diploma Nr. 0229).

Psiholoģija nav mana pirmā augstākā izglītība. Līdz psiholoģijai izaugu, iegūstot zināšanas citās zinātņu nozarēs.

2016. g. absolvēju Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti, iegūstot Sociālo zinātņu maģistra grādu Komunikācijas zinātnē (diploma Nr. 1079)

2004. g. Latvijas Universitātē ieguvu Humanitāto zinātņu bakalaura grādu Vācu filoloģijā (diploma Nr. 1882).

Esmu bijusi DAAD stipendiāte, 2003. g. studēju M. Lutera Universitātē Hallē Vitenbergā (Vācija) un 2004. g. Germershaimas vasaras skolā. 

Paplašinot savu profesionālo kompetenci, papildu pamata psihologa kvalifikācijai esmu ieguvusi sertifikātus dažādās psihoterapeitiskajās pieejās un metodēs:

2017. - 2020. g. apguvu pilnu Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas (KBT) apmācību programmu ODYSSEA International Cognitive Behavioral Therapy Institute Prague/Latvian Association of Cognitive Behavioral Therapy, iegūstot KBT psihoterapeita kvalifikāciju (1500 stundas, sertifikāta Nr. 202018).


2017. - 2019.g. Lindes fon Keizerlinkas Smilšu terapijas instītūtā/Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrībā esmu ieguvusi Smilšu spēļu metodes praktiķa sertifikātu (150 stundas, Nr. 131).

2016. g. ieguvu sertifikātu darbam ar EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing jeb desensibilizācija jeb traumu pārstrāde ar acu kustībām)  traumu psihoterapijas metodi Institut für Traumatherapie. (Apliecība).

 
sixteen-miles-out-3nKEdcA3zyA-unsplash_e
Kvalifikācijas, profesionalitātes paaugstināšanas un uzturēšanas nolūkos, regulāri mācos un apgūstu jaunas zināšanas, pieejas, metodes, piedāvājot klientiem kompetentu pieeju  dažādu psiholoģisko grūtību risināšanā. Savas zināšanas un prasmes esmu papildinājusi  daudzos kursos un semināros. Daži no pēdējiem:

2022.g. Schema Therapy for Complex Eating Disorder by Dr. Susan Simpson, International Society of Schema Therapy and Italian Academy of Schema Therapy (Certificat).

2021.  g. - Schema Therapy for couples with narcissism problems by Wendy Behary, Director of The Schema Therapy Institute of New York - New Jersey and The Cognitive Therapy Center of New Jersey (Certificat). 

2021. CBT for Couples by by Norman Cotterell, PhD, Clinical Coordinator. Beck Institute, ASV (Certificat).

2021. Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijas klīnisko personības testu pieaugušiem. RSU. Serifikāts Nr. 2021/2202

Papipldu minētajiem, esmu apmeklējusi virkni citu tālākizglītības kursu: saraksts ir pieejams šeit.

 
kien-do-NjT4O7WYmwk-unsplash_edited.jpg
DARBA PIEREDZE

No 2014.  un pašreiz strādāju privātpraksē, kā arī dažādu projektu ietvaros cilvēku psihiskās veselības jomā. Sadarbojos ar privātajiem uzņēmumiem darbinieku individuālajā konsultēšanā, kā arī ar privātajiem uzņēmumiem, Valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, lasot lekcijas un vadot seminārus par psihiskās veselības tēmām. Īss apkopojums par sadarbības projektiem ir pieejams šeit.

2018. - 2020. strādāju Latvijas Universitātē lektora un zinātniskā asistenta amatā Psiholoģijas studiju virziena ietvaros. 2016.-2017. strādāju Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmijas lektores amatā, kā arī pētnieku grupā, veicot pētījumus par sabiedriski un zinātniski nozīmīgām tēmām psiholoģijas zinātnē.

2017., 2018. biju  klīniskā psiholoģe Bērnu klīniskās Universitātes slimnīcas Psihiatrijas klīnikā  (www.bkus.lv).

Pirms psihologa profesionālās darbības esmu strādājusi par personāla vadības speciālisti Nacionālajā ziņu aģentūrā LETA, kā arī Inženieru un konsultantu uzņēmumā "Firma L4"
andrei-lazarev-QtM-8j_1o3Q-unsplash_edit

DALĪBA ASOCIĀCIJĀS

Latvijas Kognitīvi biheiviorālo terapeitu biedrība www.kbt.lv

Latvijas Klīnisko psihologu asociācija www.kpa.lv 

Latvijas Psihologu biedrība www.psihologubiedriba.lv

Profesionālajā EMDR asociācijā www.emdr.lv

Latvijas smilšu spēles terapijas biedrība www.smilsuspeles.lv
 

bottom of page