top of page
meghna-r-btDCn8Ywzvw-unsplash.jpg

Divu personību satikšanās ir kā divu vielu ķīmiskā reakcija: ja notiek jebkāda reakcija, abu transformācija ir neizbēgama.

/K. G. Jungs/

Pāru terapija

Bieži partneri vēršas pie pāra terapeita tad, kad paši nespēj rast resursus savu grūtību risināšanā. Īpaši tie pāri, kuri ir ilgstošajās attiecībās, labi spēj aprakstīt radušās grūtības, taču atzīst, ka pietrūkt dziļākas izpratnes par radušos grūtību patiesajiem cēloņiem, kā arī rīku, kā risināt grūtības.

 

Pāru terapeits ir speciālists, kurš neitrāli, maksimāli objektīvi vēro no malas un atspoguļo pārī notiekošo attiecību dinamiku, palīdzot katram no partneriem sadzirdēt, saredzēt vienam otru, kā arī mudina izmantot dažādas stratēģijas grūtību risināšanā.

Dažas no biežāk izplatītākajām grūtībām partnerattiecībās ir:

 

     emocionālās saiknes zudums, rūpēšanās vienam par otru kļūst retāka

     neadkevātas gaidas un prasības vienam pret otru

     atšķirības attieksmēs un vērtībās

     saskarsmes grūtības, konflikti

     emocionālā, fiziska, finansiālā u.c. veida vardarbība

     fiziskas tuvības un seksuālā rakstura problēmas

     neuzticība gadījumi, ar to saistītas pāra attiecību grūtības

     u.c. 

 

Pāru konsultēšanā izmantoju kognitīvi biheiviorālās pāru terapijas (KBPT) pieeju. Tā ir strukturēta pieeja, tā palīdz identificēt, izprast un risināt neveselīgas domāšanas un uzvedības modeļus, kas aktualizējas dažādu konfliktsituāciju laikā, radot emocionālo distresu partneru starpā.

 

KBPT piedāvā aktīvu problēmu risināšanas pieeju, uzlabo emociju apzināšanos, aktīvās klausīšanās un komunikācijas spējas, veicina uzvedības maiņu, kā arī palīdz identificēt un attīstīt attiecību resursus. Vairāku gadu desmitu laikā KBPT ir sevi pierādījusi kā praktiska un uzticama pieeja darbā ar dažādiem problēmaspektiem, kas veicina neapmierinātību ar attiecībām.

Neskatoties uz augstu distresa līmeni daudzu pāru attiecībās, lielā daļā gadījumos veselīgas attiecības ir iespējamas. Tās raksturo fleksibilitāte, kompromisi, atklāta komunikācija, cieņa, viena otra vajadzību izprašana un ievērošana, abpusējā vēlēšanās diskutēt un risināt grūtības, tolerēt individuālās atšķirības.

bottom of page