top of page

Ir pārāk daudz cilvēku, kuri cieš klusībā. Tas notiek ne tāpēc, ka viņiem nebūtu ar ko sarunāties. Tas notiek tāpēc, ka viņi ir piekusuši meklēt kādu, kuram patiešām rūp tas, ko viņi grib pateikt.

/R. E. Goodrich/

Psiholoģiskā konsultēšana

Ikvienam cilvēkam piemīt resursi un potenciāls patstāvīgi tikt galā ar kādu sarežģītu dzīves situāciju, īsākā vai ilgākā laika porsmā uzkrātajām grūtībām. Taču nereti cilvēki atzīst, ka ir zaudējuši orientierus, apmaldījušies, nespēj izprast savas sliktās pašsajūtas iemeslus, izjūt grūtības pieņemt lēmumus, nokļūt pie saviem resursiem, lai pārvarētu krīzes, vēlas skatījumu no malas. Psihologs profesionāli, ētiski un morāli atbildīgi izzina klienta aktuālo problēmu, palīdz identificēt šķēršļus un resursus tās risināšanai, veicina cilvēka uzvedības maiņu. Sadarbībai tiek noteikts mērķis, atšķirībā no psihoterapijas fokuss ir uz tagadni. Līdz ar to, psiholoģiskās konsultācijas ir strukturētas, mērķorientētas, vairāk īstermiņa nekā ilgtermiņa.

dustin-humes-9W3iluTP3MY-unsplash.jpg
annie-spratt-QhZRJag1vgQ-unsplash.jpg

Psihologs

Psihologa profesijā Latvijā ir reglamentēta. Par psihologu drīkst strādāt persona, kura atbilsti Psihologu likuma noteiktajām prasībām: ieguvusi maģistra grādu psiholoģijā un atbilstošu darba pieredzi konkrētajā psiholoģijas apakšnozarē. Izpildot visas Psihologu likumā minētās prasības, psihologs iegūst sertifikātu uz noteiktu laiku. Vai psihologs ir sertificēts, ir iespējams uzzināt Psihologu reģistrā.  Psihologs uztur augstsus profesionālā darba standartus, ievērojot Psihologa ētikas kodeksa prasības, sadarbojoties ar pārraugu, ieteicamā kārtā apmeklējot pašterapiju, kā arī regulāri paaugstinot kvalifikāciju. Psihologam (ne obligāti) var būt papildu izglītība kādā no psihoterapijas virzieniem (piem., Kognitīvi biheiviorālajā psihoterapijā (KBT), ģimenes un sistēmiskajā psihoterapijā, psihodinamiskajā psihoterapijā u.c.).

bottom of page