top of page

10. oktobrī ir Pasaules psihiskās veselības diena
Psihi neviens nav saticis un aptaustījis, to nevar aplūkot spogulī, sapurināt vai apskaut.

Taču gadu simtiem, sākot jau no filozofijas pamatu pamatiem, tālāk psiholoģijas zinātnei attīstoties, mēs esam guvuši pārliecību, ka cilvēks nav un nevar tikt aplūkots tikai un vienīgi kā biofizioloģiska būtne. Mūs nedefinē tikai un vienīgi mūsu fizioloģiskās pamatvajadzības, bet gan liela, plaša, dziļa un ļoti daudzveidīga iekšējā psihoemocionālā pasaule.


Sengrieķu valodā psihe (psychē) nozīmē 'dvēsele' un simboliski to reprezentēja tauriņš. K.G.Jungs par psihi ir teicis, manuprāt, ļoti skaistus vārdus [1]:


"Ja cilvēka dvēsele ir kaut kas, tai jābūt bezgala sarežģītai un daudzveidīgai, tātad to nevar pētīt, pētot instinktu psiholoģiju vien. Es spēju tikai apbrīnā un bijībā uzlūkot mūsu psihes dziļumus un plašumus. Tās netelpiskajā universā ir ieslēpts bezgalīgs daudzums tēlu, kas miljoniem gadu dzīves un attīstības gaitā krājušies un nostiprinājušies cilvēka organismā. Mana apziņa ir kā acs, kuras skatiens aizsniedzas telpā bezgala tālu, tomēr psihes telpu piepilda ar netelpiskiem tēliem. Turklāt šie tēli nav tikai bālas ēnas, bet gan ārkārtīgi spēcīgs psihes faktors. Blakus šai ainai es vēlētos likt zvaigžņotas debesis naktī, jo vienīgi ārējās pasaules bezgalība spēj līdzināties mūsu iekšējās pasaules bezgalībai; un, tāpat kā šo pirmo pasauli es sasniedzu ar sava ķermeņa palīdzību, tāpat otro es sasniedzu ar psihes palīdzību."


Šodien esmu laimīga, ka man ir viena no skaistākajām un dziļākajām profesijām pasaulē ... Sveiciens maniem kolēģiem Latvijā un pasaulē!


Esmu pateicīga visiem, kuri ikdienā man uztic savus dzīves stāstus, ļaujot ielūkoties savas psihes bezgalīgajos plašumos. To daru ar dziļu cieņu, bijību un ļoti, ļoti lielu cilvēcisku un profesionālo atbildību.


Ikvienam šodien novēlu rūpēties par savu psihisko veselību ar īpašu izpratni un atbildību pret sevi un pasauli! Ikviens iekšēji harmonisks un sakārtots cilvēks ir miera nodrošinājums mūsu zemei un visai mūsu kopābūšanai uz tās!
Labu vēlot,

Inese Elsiņa, PhD Psiholoģe, KBT psihoterapeite


[1]. The wisfom of C.Jung, A.Šuvajevas un T.Lisekas tulkojumā, Zvaigzne ABC, 2009.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page