top of page

Pusaudžu depresija: mana promocijas darba kopsavilkums žurnālā "Skola un ģimene"Zinātni ietvert vienkāršā un visiem uztveramā valodā ir izaicinājums. Tāpēc daudzi jo daudzi vērtīgi zinātniskie pētījumi, t.sk., psiholoģijā, paliek zināmi tikai pašiem zinātniekiem, recenzentiem un šauram interesentu lokam.


Žurnāls "Skola un ģimene" (Nr. 2(10) marts/aprīlis 2022) ir aicinājis publicēt mana promocijas darba apkopojumu populārzinātniskā ("ikvienam viegli lasāmajā") raksta formā.


Vairāku gadu pētījuma atziņas par pusaudžu depresiju tagad ir pieejamas un lasāmas ikvienam žurnālā "Ģimene un skola" dažu lappušu apjomā.


Plašāks izklāsts, kā atpazīt pusaudžu depresiju, mazināt depresijas attīstības risku un atbalstīt pusaudzi, kad depresija ir attīstījusies, ir pieejams manā video lekcijā.


Labu vēlot,


Inese Elsiņa, PhD Psiholoģe, KBT psihoterapeite

Comments


bottom of page