top of page

Dzirdēt un sadzirdēt pāra attiecībās

Spēt dzirdēt vēl nenozīmē spēt klausīties. Klausīties vēl nenozīmē spēt izprast. Nereti savstarpējās attiecībās mēs spējam dzirdēt, bet ar grūtībām spējam klausīties un nereti nemaz nespējam izprast vēstījumu. Bieži pāru terapijā kāds no partneriem saka: "Bet Tu jau mani nedzirdi!". Attiecībās ar to tiek domāts: "Tu nesaproti to, ko es vēlos Tev pateikt."


Ir būtiski gan spēt skaidri formulēt savas domas, vajadzības, izjūtas, gan arī spēt bez savām "bruņām" palūkoties uz partnera vēstījumu. Piemēram: P1 saka: "Tu par daudz strādā!", bet patiesībā domā: "Man Tevis pietrūkst. Esi ar mani vairāk un biežāk!". P2 atbild: "Bet Tev vienmēr viss ir slikti! Es rūpējos, lai mums viss būtu", bet domā: "Novērtē mani, es cenšos!" Viens nedod skaidru ziņu par savām ilgām, otrs jūtas kritizēts un nenolasa partnera vajadzības un asi reaģē pretim.


Pazuduši tulkojumā. Konflikts ir gatavs.


Vēloties nodod otram vēstījumu ir jājautā pašam sev: "Ko es patiesībā vēlos, kāda ir mana vajadzība?" "Vai tas, kā es to pasaku, dod otram skaidru ziņu par manu vajadzību?"

Censties izprast otru nozīmē "netulkot" caur sevi, atkāpties soli atpakaļ un padomāt: "Ko partneris ar šo gribēja pateikt?" "Kāda ir partnera vajadzība?"


Runa šajā komunikācijas stadijā nav par to, vai viens gaida un prasa par daudz vai otrs spēs/nespēs piepildīt to, bet gan par komunikācijas pašu pamatu - skaidru vēstījumu un korektu tā uztveri.
Labu vēlot,


Inese Elsiņa, PhD Psiholoģe, KBT psihoterapeite

Comments


bottom of page